Overview

ABOUT COMPANY :

Cisbitaalka Magaalada  Widh widh waxaa ka banaaan  Laba  boos  oo kala  ah

Agaasimaha/ Hospital director  One postion

Shuruudaha

1.Waa inuu/inay  haystaa shahaada Bacheler degree  oo aha caafimaadka aha, Nursing, clinical officer or health service management ( Gabdh iyo wiil)

2.Waa inuu shaqaunayey ugu yaraan 3 years cusbitaal

3.Waa inuu da’ddiisu ka wayntahay 35 years

4. Waa inuu haystaa shahaaado computer, and Accounting quick books package

5. qori reports

6. waa in uu sifiican uyaqaano luuqada   English

7. inuusan wax dembi aha weligii gelin

8. No qada, sigaar drugs iyo qamri

Position   OT Nurse

1.Waa inuu/inay  haystaa shahaada Bacheler degree  oo aha caafimaadka aha, Nursing, clinical officer or ( Gabdh iyo wiil)  ugu yaraan 27 sano jir

2.Waa inuu  ka shaqanayey ugu yaraan 3 years cusbitaal qolka qaliiinka

3.yaqaano luuqada   English

4. waa in Qorida reports ku fiican yahay

5.. inuusan wax dembi aha weligii gelin

6. No qada, sigaar drugs iyo qamri


Codsiga Shaqada – Application Process

Fadlan ku hagaaji codsigaaga  shaqo ( CV, Cover letter Certificates)  Siifiigaaga, waraaqda  Codsiga  Shaqada iyo shahaadooyinka laxidhiidha  Shaqadan  email Subject ga  kuqor  fadlan booska aad codsanaysid  Tusaale  Hospital Director and OT Nurse hadba kii aad codsatid .

Waxaad  codsigaaga  shaqo ku hagaajinaysaa   Fesse@kalkaalmaternitycare.org

Codsiga  Shaqadani wuxuu xidhmayaa  15th , January, 2020.  Deadline